facebook

Nowoczesne Centrum Terapii i Wpomagania Rozwoju Dzieci

 • Integracja sensoryczna
 • Teriapia logopedyczna
 • Terapia dysleksji i dysgrafii
 • Trening sensomotoryczny
 • Trening umiejętności społecznych
 • Przygotowanie do szkoły - Pierwszak na medal
 • Język angielski dla dzieci z dysleksją
 • Zajęcia z ortografii
 • Zajęcia ogólnorozwojowe dla niemowląt

Aktualności


Z radością informujemy, że WZNOWILIŚMY już nasze działania po przerwie związanej z COVID-19. Działamy z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Serdecznie zapraszamy na konsultacje oraz zajęcia.

Otwieramy ZAPISY NA ZAJĘCIA w roku szkolnym 2020/2021. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą zajęć. Chętnie udzielimy wszelkich informacji mailowo: logospektrum.trzebnica@gmail.com lub telefonicznie: 605 606 882

Zobacz naszą ofertę

Serdecznie zapraszamy do subskrybowania naszego nowego KANAŁU YOUTUBE.

Jest to miejsce dla rodziców i nauczycieli, w którym poruszamy tematy związane edukacją, terapią i rozwojem dziecka. Zajrzyjcie:

YouTube - Logo-Spektrum


Witaj w Logo-Spektrum


W naszym centrum oferujemy kompleksową pomoc dzieciom z zaburzeniami mowy, specyficznymi trudnościami w uczeniu, dysleksją, dysgrafią oraz zespołem Aspergera. Prowadzimy również zajęcia ogólnorozwojowe oraz profilaktyczne dla niemowląt i przedszkolaków. Wykorzystujemy nowoczesne metody i technologie oraz dostosowujemy rodzaje zajęć do potrzeb Twojego dziecka.


Kilkanaście lat pracy terapeutycznej zaowocowało wiedzą na temat czynników, które warunkują skuteczność terapii. Najważniejsze z nich to: kompleksowe podejście – łączenie różnych metod terapii, współdziałanie wielu specjalistów oraz bliska współpraca z rodzicami. Istotne znaczenie ma również motywacja dziecka oraz jego zaangażowanie w proces terapii.
Dzięki wysiłkowi wielu osób powstało miejsce, w którym pracują ludzie pełni pasji, specjaliści z dużym doświadczeniem zawodowym potrafiący działać razem w jednym kierunku. Wiedza na temat potrzeb dzieci pozwoliła stworzyć miejsce przyjazne i atrakcyjne, w którym terapia nie kojarzy się ze żmudnymi, nudnymi ćwiczeniami, ale z zabawą. Połączenie tradycyjnych i współczesnych metod oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi podnosi skuteczność oraz atrakcyjność prowadzonych przez nas działań.
Zapraszam

Katarzyna Matyasik
założycielka Logo-Spektrum

Zobacz jak działamy

Jak działamy


Diagnozujemy i doradzamy


Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoje dziecko potrzebuje wsparcia lub terapii, zgłoś się do nas. Podczas pierwszej bezpłatnej konsultacji zdecydujemy, jakie badania należy przeprowadzić oraz zaproponujemy odpowiednie formy terapii lub zajęć ogólnorozwojowych. Prowadzimy diagnozę logopedyczną, pedagogiczną, diagnostykę procesów integracji sensorycznej, badanie funkcji słuchowych i wzrokowych metodą Warnkego. Oceniamy również dziecko pod kątem dojrzałości szkolnej, a także badamy ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym. Pamiętaj, im wcześniej podejmiesz działania diagnostyczne i terapeutyczne, tym większe szanse na sukces ma Twoje dziecko.


Zapewniamy różne formy terapii i zajęć wspierających rozwój dziecka.


Jeśli obserwujesz u swojego dziecka problemy rozwojowe lub trudności szkolne bądź chcesz wspierać wszechstronny rozwój dziecka i zapewnić mu lepszy start w szkole, nie zwlekaj. Nie potrzebujesz skierowania ani orzeczenia. Po prostu przyjdź, a my zaproponujemy odpowiednie zajęcia. Pracujemy nowoczesnymi metodami, które sprawdzają się tam, gdzie tradycyjne metody szkolne zawodzą. Posiadamy bogatą ofertę zajęć indywidualnych i grupowych dla małych dzieci i starszych uczniów. Dzięki udziałowi w zajęciach nasi podopieczni lepiej rozwijają się, pokonują trudności, odkrywają swój potencjał, nabierają wiary we własne umiejętności, co przekłada się na sukcesy szkolne oraz lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym.Współpracujemy z rodzicami


Wierzymy, że tylko ścisła współpraca z rodzicami dziecka warunkuje skuteczność terapii. Większość zajęć terapeutycznych odbywa się w obecności opiekunów. Rodzice są na bieżąco informowani o postępach i trudnościach dziecka, uczą się od terapeutów odpowiednich technik i metod oraz otrzymują wskazówki do pracy w domu. Działanie razem skraca czas oraz zwiększa efektywność terapii. Wspólnie pracujemy na sukces dziecka, wspólnie cieszymy się z każdego osiągnięcia.


Zapraszamy do współpracy!


oferta

terapia logopedyczna


W Logo-Spektrum prowadzona jest profesjonalna terapia neurologopedyczna zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia mają charakter indywidualnych spotkań i odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Pierwsze spotkanie poświęcone jest diagnozie, na podstawie której opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny.

Terapia logopedyczna prowadzona jest w sposób atrakcyjny dla dziecka. Podczas zajęć wykorzystujemy nowoczesne technologie i sprzęt. Dobór metod terapeutycznych odbywa się na podstawie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W ramach terapii prowadzimy m.in. stymulację według metody Castillo-Moralesa, Swietlany Masgutowej, ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej, a także Trening Sensomotoryczny oraz stymulację funkcji słuchowych i wzrokowych Metodą Warnkego.


Tylko systematyczna praca gwarantuje sukces terapeutyczny. Oprócz pracy w gabinecie konieczne są regularne ćwiczenia w domu, dlatego rodzice są partnerami w terapii. Obserwują zajęcia, uczą się określonych technik i ćwiczeń, które następnie stosują na co dzień. Wspólnie pracujemy na sukces dziecka, co znacząco przyspiesza oraz podnosi efektywność terapii.

Pamiętaj! W każdym wieku można rozpocząć terapię logopedyczną. Jednak im wcześniej zgłosisz się na terapię, tym lepsze będą jej efekty. Zbyt późne podjęcie działań terapeutycznych skutkuje wtórnymi dysfunkcjami w rozwoju emocjonalnym, społecznym i intelektualnym dziecka. Zaburzenia mowy zwiększają ryzyko dysleksji i mogą powodować trudności szkolne. Jeśli nie jesteś pewien, czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo, zgłoś się na konsultację. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy otrzymasz zalecenia do pracy w domu bądź dziecko zostanie zakwalifikowane na zajęcia terapeutyczne.


Zakres działań diagnostycznych

 • Ocena warunków anatomicznych w obrębie jamy ustnej - wychwytywanie nieprawidłowości uniemożliwiających prawidłową artykulację głosek (np. skrócone wędzidełko podjęzykowe, wady zgryzu, przerośnięte migdały itp.).
 • Wczesna diagnostyka odruchów fizjologicznych u niemowląt ważnych dla późniejszego rozwoju artykulacji.
 • Ocena rozwoju mowy dziecka.
 • Diagnozowanie opóźnionego rozwoju mowy.
 • Diagnozowanie wszelkiego typu wad wymowy (dyslalia) – nieprawidłowa artykulacja głosek.
 • Diagnozowanie zaburzeń mowy u dzieci z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołem Downa lub innym zespołem genetycznym.
 • Ocena stanu mowy u pacjentów po przebytych urazach neurologicznych – afazja, dysartria.
 • Badanie ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Ocena sprawności w zakresie percepcji słuchowej, wzrokowej, motoryki małej i dużej – czynności leżących u podstaw umiejętności czytania i pisania (zaburzenie wskazywanych procesów jest przyczyną dysleksji, dysgrafii, dysortografii i innych trudności szkolnych).

Zakres usług w ramach terapii logopedycznej

 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Korekcja wad wymowy
 • Terapia zaburzeń mowy o typie afazji
 • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego
 • Alternatywne metody komunikacji dla dzieci i dorosłych niemówiących
 • Rehabilitacja głosu


Konsultacja / Diagnoza logopedyczna

Terapia logopedyczna

120 zł

80 zł

60 zł

45 min

45 min

30 min


Powrót do oferty

integracja sensoryczna


O METODZIE


Terapia integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju. W pierwszej kolejności kierowana jest do dzieci z trudnościami w uczeniu się, ale z powodzeniem można ją stosować w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej, autyzmu i innych zaburzeń. Może być także wykorzystana jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się oraz stymulacja rozwoju dzieci prawidłowo rozwijających się.

Terapia integracji sensorycznej oparta jest na aktywności ruchowej oraz stymulowaniu zmysłów. Terapeuta stosując rozmaite techniki i atrakcyjne zabawy rozwija sprawność ruchową, manualną, koordynację wzrokowo-ruchową u dziecka. Na skutek terapii dzieci osiągają lepsze wyniki szkolne, lepiej czytają i piszą, lepiej mówią, ładniej rysują, opanowują złożone czynności ruchowe np. jazda na rowerze. Ponadto stwierdza się znaczącą poprawę koncentracji uwagi oraz zmiany w zachowaniu dziecka, które wpływają korzystnie na jego funkcjonowanie w szkole.

Z uwagi na to, że metoda bazuje na stymulowaniu zmysłów, jest ona szczególnie polecana dzieciom, u których stwierdza się nadwrażliwość lub zbyt małą wrażliwość na bodźce zmysłowe (wzrokowe, słuchowe, dotykowe itp).


efekty terapii

Terapia integracji sensorycznej daje widoczne efekty w rozwoju ruchowym, poznawczym, językowym, emocjonalnym i społecznym dziecka.

 • poprawa w zakresie koordynacji ruchowej – prawidłowe planowanie ruchów, większa świadomość swojego ciała, lepsza sprawność fizyczna;
 • poprawa w zakresie równowagi, zmniejszenie objawów niepewności grawitacyjnej;
 • łatwiejsze uczenie się złożonych umiejętności ruchowych takich, jak: jazda na rowerze, pływanie, rzucanie i łapanie piłki;
 • lepsza sprawność manualna i precyzja ruchów – dziecko ładniej rysuje i pisze, posługuje się nożyczkami, chętniej wykonuje wskazywane czynności;
 • złagodzenie objawów nadwrażliwości lub zbyt małej wrażliwości na bodźce zmysłowe;
 • poprawa w zakresie koncentracji uwagi;
 • lepszy odbiór i rozumienie poleceń;
 • rozwój mowy;
 • poprawa w zakresie czytania i pisania;
 • lepsze wyniki szkolne.

Dla kogo

Metoda przeznaczona dla dzieci z:

 • trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia);
 • nieprawidłowym napięciem mięśniowym;
 • wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe;
 • zaburzeniami koordynacji ruchowej;
 • obniżoną sprawnością manualną;
 • opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy;
 • opóźnionym rozwojem psychoruchowym;
 • autyzmem lub Zespołem Aspergera;
 • zaburzeniami koncentracji uwagi;
 • nadruchliwością;
 • ADHD.


OBJAWY ZABURZEŃ

Zaburzenia integracji sensorycznej najczęściej objawiają się:

 • wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce (nadmierne poszukiwanie lub unikanie wrażeń zmysłowych np. dotykowych, wzrokowych, słuchowych, zw. ze zmysłem równowagi);
 • obniżonym poziomem koordynacji ruchowej (niezgrabność ruchowa, niska sprawność manualna);
 • niewłaściwym poziomem koncentracji uwagi;
 • opóźnionym rozwojem mowy (mowa niewyraźna, mały zasób słów);
 • nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej (wzmożonym zapotrzebowaniem na ruch lub odwrotnie);
 • trudnościami w zachowaniu (labilność emocjonalna).

  Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej są obserwowane, gdy dziecko:

 • ma słabą równowagę: potyka się i upada częściej niż rówieśnicy, prawie zawsze ma jakiś siniak czy zadrapanie;
 • nabywanie nowych umiejętności ruchowych sprawia mu trudność, np. jazda na rowerze, rzucanie i łapanie piłki, pływanie;
 • wchodząc/schodząc po schodach częściej niż inne dzieci trzyma się poręczy;
 • niepewnie stawia nogi;
 • nieumyślnie wchodzi lub wpada na meble, ściany, inne dzieci;
 • jest nadruchliwe, nie może usiedzieć w jednym miejscu;
 • uwielbia ruch, poszukuje go, dąży do niego, stale biega, podskakuje, często zmienia pozycję ciała;
 • podczas dłuższego siedzenia ma trudności z utrzymaniem głowy w pozycji pionowej, podpiera ją ręką, kładzie się na stoliku itp.;
 • przejawia duży lęk przed upadkiem lub wysokością, okazuje niepokój, gdy musi oderwać nogi od podłoża, np. wejść na wysokie schody, na drabinkę, usiąść na wysokim stołku;
 • z trudem się koncentruje, a łatwo rozprasza;
 • ma trudności z samodzielnym piciem, żuciem i przełykaniem pokarmów (preferuje dania papkowate);
 • jest niespokojne, płaczliwe, ma kłopoty z zaśnięciem, z wyciszeniem się;
 • źle toleruje wykonywanie przy nim czynności pielęgnacyjnych i higienicznych takich, jak: obcinanie włosów, paznokci, mycie twarzy, zębów, smarowanie kremem, czesanie, czyszczenie nosa, uszu itp.;
 • wiele czynności samoobsługowych wykonuje z trudem, powoli, niezdarnie;
 • ma problemy z samodzielnym myciem się, ubieraniem, zwłaszcza zapinaniem guzików i sznurowaniem butów;
 • jest impulsywne, nadwrażliwe emocjonalnie, często się obraża, bywa uparte;
 • w porównaniu do innych dzieci czy wymogów sytuacji porusza się zbyt szybko lub za wolno;
 • niewłaściwie czy wręcz dziwacznie trzyma przedmioty codziennego użytku, np nożyczki, sztućce, kredki, itp.;
 • unika dziecięcego baraszkowania z rodzicami lub rodzeństwem;
 • w nowym miejscu czuje się zagubione, potrzebuje sporo czasu, by zdobyć orientację w otoczeniu;
 • często myli stronę prawą i lewą, ma słabe wyczucie odległości;
 • nie ma dominacji jednej ręki;
 • ma trudności z czytaniem i pisaniem, częściej niż inne dzieci w jego wieku myli, odwraca znaki graficzne, ma trudności w przepisywaniu, przerysowywaniu z tablicy;
 • ma kłopoty z cięciem nożyczkami, rysowaniem po śladzie, kalkowaniem itp.
 • sprawia wrażenie słabego, szybko się męczy;
 • gryzie rodziców, szczypie, domaga się silnego przytulania, jest pobudzone emocjonalnie i fizycznie.

Najczęściej spotykanymi dysfunkcjami integracji sensorycznej są: nadwrażliwość (obronność) dotykowa związana z wygórowaną reakcją na bodźce, nadwrażliwość oralna dotycząca okolic buzi, dyspraksja polegająca na trudnościach z zaplanowaniem i wykonaniem czynności ruchowych oraz niepewność grawitacyjna, której cechą charakterystyczną jest lęk przed zmianą pozycji ciała.


Integracja sensoryczna - diagnoza

Integracja sensoryczna - terapia

280 zł

80 zł

2-3 spotkania po 60 min

50 min


Powrót do oferty

Terapia pedagogiczna dla dzieci z dysleksją


Terapia pedagogiczna to specjalistyczne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z trudnościami szkolnymi, dysleksją, dysgrafią oraz z tzw. grup ryzyka dysleksji.

Czy wiesz, że już u cztero-, pięcio- i sześciolatków można stwierdzić ryzyko dysleksji?
Czy wiesz, że trudności szkolne na pierwszym etapie kształcenia mogą rzutować na całą karierę szkolną?

Wcześnie podjęte działania minimalizują ryzyko szkolnych niepowodzeń. Nigdy nie jest za wcześnie na podjęcie terapii. Wiemy, w jaki sposób wspomagać rozwój dziecka, aby dobrze radziło sobie z wymaganiami szkolnymi. Pracujemy zarówno z przedszkolakami, jak i dziećmi uczęszczającymi do szkoły. W przypadku młodszych dzieci prowadzimy wczesną naukę czytania Badania wykazały, że wczesna nauka czytania (już u 3- i 4-latków) jest niezwykle stymulująca dla mózgu zwłaszcza w zakresie rozwoju językowego i poznawczego.Cele terapii pedagogicznej

 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych odpowiedzialnych za nabywanie umiejętności czytania i pisania (percepcja wzrokowa, słuchowa, pamięć, logiczne myślenie, koordynacja wzrokowo-ruchową, koncentracja uwagi);
 • usuwanie lub minimalizowanie deficytów rozwojowych będących bezpośrednią przyczyną niepowodzeń szkolnych;
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych oraz rozwijanie poszczególnych sprawności (czytanie, pisanie, liczenie) dających szansę na osiąganie sukcesów edukacyjnych;
 • przywrócenie prawidłowych postaw uczniów wobec nauki, wzbudzanie motywacji do obowiązków szkolnych i satysfakcji z efektów własnej pracy;
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.


efekty terapii

 • poprawa w zakresie percepcji słuchowej i wzrokowej;
 • lepsze zapamiętywanie;
 • rozpoznawanie i różnicowanie liter;
 • opanowanie umiejętności czytania i pisania;
 • zwiększenie płynności i tempa czytania;
 • poprawa w zakresie rozumienia czytanego tekstu;
 • mniejsza ilość błędów w pracach pisemnych;
 • bogatszy zasób słownictwa;
 • lepsze rozumienie poleceń;
 • poprawa sprawności grafomotorycznych – ładniejsze pismo, szybsze tempo pisania
 • poprawa koncentracji uwagi;
 • lepsze wyniki szkolne;
 • zwiększenie poczucia własnej wartości;
 • wzrost motywacji do nauki.

jak działamy

Zajęcia mają charakter indywidualnych spotkań. Dziecko uczy się poprzez zabawę. Podczas zajęć prowadzimy trening sensomotoryczny oraz stymulację funkcji wzrokowych i słuchowych Metodą Warnkego. Połączenie tradycyjnych i nowoczesnych metod daje bardzo dobre efekty. Stosowane ćwiczenia działają na przyczyny trudności, a nie na objawy, dzięki czemu dziecko w szybkim czasie osiąga sukcesy zauważane w szkole.


zajęcia indywidualne

80 zł / os

45 min


Powrót do oferty

Grafomotoryka


Grafomotoryka to atrakcyjne zajęcia dla dzieci mające na celu usprawnianie tzw. motoryki małej. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom manualnym oraz zabawom dostarczającym wielu wrażeń dotykowych następuje normalizacja napięcia mięśniowego, zwiększenie precyzji i szybkości ruchów w obrębie dłoni i palców, rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej. W trakcie zajęć dziecko uczy się prawidłowego chwytu przyborów do pisania, doskonali sprawności grafomotoryczne oraz rozwija koncentrację uwagi.

Ręka to wyspecjalizowany narząd. Od jej sprawności zależy nie tylko prawidłowe pisanie, rysowanie czy wykonywanie czynności samoobsługowych. Rozwój sprawności manualnej ma bardzo duży wpływ na rozwój mowy, a zwłaszcza artykulacji. U małych dzieci manipulacje rękami mają wpływ na rozwój intelektualny.


dla kogo

Grafomotoryka przeznaczona jest dla dzieci, które:

 • niechętnie wykonują czynności manualne (lepienie, rysowanie, wycinanie);
 • z trudem opanowują czynności samoobsługowe (zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, ubieranie itp.);
 • nieprawidłowo trzymają kredkę, długopis;
 • mają brzydkie pismo oraz wolne tempo pisania;
 • szybko się męczą podczas rysowania lub pisania, skarżą się na ból ręki;
 • maja trudności z koordynowaniem pracy obu rąk podczas czynności manipulacyjnych;
 • mają objawy nadwrażliwości dotykowej - nie lubią dotykać nowych i różnorodnych faktur (piasek, szorstkie materiały, lepiące substancje itp.);
 • wykazują wysokie zapotrzebowanie na stymulację w obrębie dłoni - domagają się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni, siadają na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciskają ręce na przedmiotach, uderzają rękami w przedmioty o ostrych i wyraźnych fakturach;
 • mają wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej;
 • wykazują brak dominacji stronnej (żadna ręka nie jest dominująca);
 • są niepełnosprawne ruchowo i/lub intelektualnie;
 • są niewidome lub niedowidzące (dłonie dla tych dzieci są zmysłem kompensującym uszkodzony analizator wzrokowy);

Efekty terapii

 • większa sprawność manualna;
 • zwiększenie precyzji i szybkości ruchów w obrębie dłoni i palców;
 • sprawniejsze wykonywanie czynności samoobsługowych takich, jak: sznurowanie butów, zapinanie guzików itp.;
 • prawidłowy chwyt przyborów do pisania i rysowania;
 • zwiększenie tempa pisania;
 • ładniejsze pismo;
 • zwiększenie motywacji do wykonywania czynności manualnych.


zajęcia grupowe

35 zł / os

45 min


Powrót do oferty

Teriapia Warnkego


O metodzie

Metoda Warnkego to nowoczesna metoda terapeutyczna kierowana do dzieci z trudnościami w uczeniu, dysleksją oraz zaburzeniami mowy. Od wielu lat jest wykorzystywana przez terapeutów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, natomiast od 2010 roku również w Polsce. Wyróżnia ją to, że skupia się na przyczynach trudności, a nie na objawach. Podczas indywidualnych zajęć dziecko pracuje na specjalistycznym sprzęcie trenując funkcje odpowiedzialne za czytanie, pisanie, słuchanie, koncentrację uwagi itp.

Fred Warnke, twórca metody, odkrył, że u osób z dysleksją zaburzone jest automatyczne rejestrowanie i przetwarzanie bodźców wzrokowych, słuchowych i motorycznych. Zakłócenia te zachodzą na poziomie centralnego układu nerwowego i prowadzą do problemów z prawidłowym powtarzaniem i zapamiętywaniem słów, różnicowaniem i wyodrębnianiem głosek w słowach, poprawnym pisaniem oraz płynnym czytaniem.


Trening za pomocą Brain-Boy-Universal

W przypadku zaburzeń procesów automatyzacji tradycyjne metody stosowane w szkole podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych lub wyrównawczych nie przynoszą spodziewanych efektów. W terapii Warnkego trening prowadzony jest za pomocą specjalistycznego urządzenia Brain-Boy-Universal. Dziecko grając w gry o odpowiednim poziomie trudności trenuje osiem podstawowych funkcji wzrokowych, słuchowych i motorycznych. Ćwicząc poszczególne funkcje na poziomie bazowym uzyskuje poprawę w zakresie umiejętności czytania i pisania. Zostało to potwierdzone licznymi badaniami weryfikującymi skuteczność metody.

Niezależnie od tego, czy dziecko posiada opinię o dysleksji czy też nie, warto aby już przy pierwszych oznakach trudności wzięło udział w terapii. Im wcześniej zostanie ona podjęta, tym większa będzie jej skuteczność - zwłaszcza w przypadkach, w których tradycyjne formy walki z trudnościami szkolnymi zawodzą.

Metoda Warnkego wspomaga również terapię logopedyczną. Jest wykorzystywana podczas specjalistycznych zajęć dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, a także jako uzupełnienie treningu sensomotorycznego.


Dla kogo

Metoda Warnkego dedykowana jest dzieciom, u których obserwuje się poniższe objawy:

 • zaburzenia mowy;
 • trudności z rozumieniem pojedynczych słów lub poleceń;
 • problemy z opanowaniem umiejętności czytania i pisania;
 • liczne błędy podczas czytania i pisania: opuszczanie, zamiany lub gubienie liter, przekręcanie i/lub opuszczanie wyrazów, trudności z rozumieniem przeczytanego tekstu;
 • zaburzenia koncentracji uwagi;
 • trudności z odbiorem bodźców słuchowych (np. poleceń słownych) w warunkach zakłócających (szum w klasie, hałas);
 • dysleksja.

Efekty terapii

 • poprawa umiejętności czytania i pisania;
 • poprawa wyrazistości mowy;
 • poprawa w zakresie koncentracji uwagi;
 • lepsze wyniki szkolne;


Powrót do oferty

terapia sensomotoryczna


Terapia sensomotoryczna jest dedykowana dzieciom, u których obserwuje się opóźnienia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia mowy, trudności z nauką czytania i pisania, dysleksję, dysgrafię, nadruchliwość, trudności w zakresie koncentracji uwagi oraz zaburzenia koordynacji ruchowej i równowagi.

Metoda opiera się na założeniu, że przyczyną problemów rozwojowych lub trudności w uczeniu mogą być przetrwałe, niezintegrowane odruchy pierwotne (wczesnodziecięce).
Regularny trening sensomotoryczny pozwoli zintegrować („wygasić”) odruchy, wyrównać deficyty oraz umożliwi dziecku pokonanie szkolnych trudności. Proste sekwencje ćwiczeń wykonywane kilka minut dziennie dają doskonałe efekty. Dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny program treningowy w oparciu o specjalistyczną diagnozę.


dla kogo

Terapia sensomotoryczna kierowana jest do dzieci, u których obserwuje się:

 • trudności w skupieniu uwagi;
 • wysoką podatność na bodźce rozpraszające;
 • trudności z rozumieniem i zapamiętaniem słownych poleceń;
 • nadruchliwość;
 • nieprawidłową artykulację;
 • trudności w nauce czytania i pisania;
 • obniżoną sprawność manualną;
 • nieprawidłowy chwyt przyborów do pisania;
 • wolne tempo pisania, nieczytelne pismo;
 • mylenie linijek podczas przepisywania lub czytania;
 • nieprawidłową pozycję siedzącą (podpieranie głowy, podwijanie nóg i siadanie na nich, częste zmiany pozycji);
 • problemy z koordynacją ruchową i równowagą;
 • trudności z opanowaniem wielu złożonych czynności ruchowych takich, jak jazda na rowerze, pływanie, łapanie piłki;
 • chorobę lokomocyjną.

Efekty terapii

 • poprawa w zakresie czytania i pisania;
 • zwiększenie wyrazistości mowy;
 • lepsza sprawność manualna;
 • ładniejsze pismo;
 • poprawa sprawności ruchowej;
 • lepsza koncentracja uwagi.
 • lepsze wyniki szkolne;

Świetnym uzupełnieniem terapii sensomotorycznej jest stymulacja funkcji słuchowych i wzrokowych Metodą Warnkego.


Powrót do oferty

Muzykoterapia


Muzykoterapia to metoda, która, dzięki odpowiednio wyselekcjonowanym utworom muzycznym oraz instrumentom, poprawia funkcjonowanie osób z różnymi problemami natury emocjonalnej, umysłowej i fizycznej.

Podczas zajęć wykorzystujemy wspaniałe właściwości muzyki i jej ogromny wpływ na funkcjonowanie człowieka. Od dawna wiadomo, że muzyka reguluje pracę organizmu, poprawia nastrój, wyzwala emocje, kształtuje osobowość, wpływa na zachowanie oraz stymuluje procesy poznawcze. Muzyka jest niesamowicie uniwersalnym środkiem, który dla wielu z nas jest przyjemny. Rolą muzykoterapeuty zaś jest sprawić, aby ta przyjemność spełniała konkretne terapeutyczne cele.

UWAGA: muzykoterapii nie należy mylić z zajęciami umuzykalniającymi dla dzieci, których zadaniem jest rozwijanie uzdolnień muzycznych, pamięci, wyobraźni muzycznej czy kształtowanie poczucia rytmu. W muzykoterapii dźwięk, rytm, aktywność ruchowa przy muzyce, używane instrumenty mają wartość terapeutyczną.


EFEKTY TERAPII

 • regulacja napięcia mięśniowego u osób ze wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym;
 • odreagowanie napięć psychoruchowych;
 • wyrażenie emocji;
 • zmniejszenie niepokoju, lęku, napięcia;
 • wzrost pewności siebie;
 • poprawa funkcji słuchowych, pamięci, koncentracji uwagi;
 • lepsza koordynacja słuchowo-wzrokowo-ruchowa;
 • większa sprawność w zakresie motoryki małej i dużej.

DLA KOGO:

Szczególnie zapraszamy dzieci:

 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
 • z nadpobudliwością psychoruchową;
 • nieśmiałe, lękowe, wycofane;
 • z problemami z koncentracją uwagi;
 • z obniżoną sprawnością motoryczną;
 • zaburzeniami mowy;
 • z trudnościami rozwojowymi;


Na podstawie zgłoszeń kwalifikujemy dzieci do odpowiednich grup lub na zajęcia indywidualne.

35 zł zajęcia grupowe
60 zł zajęcia indywidualne

45 min lub 60 min


Powrót do oferty

terning umiejętności społecznych


Trening umiejętności społecznych to grupowe zajęcia kierowane do dzieci z zespołem Aspergera, z zaburzeniami zachowania, nieśmiałych oraz wszystkich tych, które doznają niepowodzeń w relacjach z innymi ludźmi.

Zajęcia są prowadzone przez dwóch wykwalifikowanych psychologów, którzy po wstępnej rozmowie z rodzicami kierują dziecko do odpowiedniej grupy. Podstawową formą pracy jest drama, w której dziecko wchodząc w różne role trenuje zachowania typowe dla rozmaitych sytuacji społecznych. Głównym celem zajęć jest rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych, budowanie pozytywnej samooceny, a w konsekwencji lepsze radzenie sobie w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.


program

Program przewiduje naukę takich umiejętności, jak:

 • zawieranie znajomości;
 • inicjowanie rozmowy;
 • pytanie i słuchanie;
 • reagowanie na krytykę;
 • rozpoznawanie komunikatów niewerbalnych (mimika twarzy, gesty, postawa ciała);
 • rozpoznawanie i nazywanie uczuć własnych i innych osób;
 • wyrażanie emocji w sposób akceptowany społecznie;
 • komunikowanie swoich potrzeb;
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami;
 • rozwiązywanie konfliktów;
 • przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w grupie.

Efekty

Dzięki udziałowi w zajęciach nasi podopieczni czują się pewniej w relacjach z rówieśnikami, lepiej rozumieją sytuacje społeczne oraz zachowania innych ludzi, potrafią komunikować swoje potrzeby, wyrażać swoje zdanie, lepiej rozwiązują konflikty oraz radzą sobie z trudnymi sytuacjami. Nabyte umiejętności społeczne wpływają znacząco na sferę emocjonalną. Dziecko jest spokojniejsze, zyskuje poczucie bezpieczeństwa, staje się bardziej samodzielne i niezależne.


zajęcia grupowe

50 zł / zajęcia

60 min


Powrót do oferty

zabawa z ortografią


Zabawy z ortografią to zajęcia dla dzieci z dysleksją i dysortografią, a także dla uczniów, którzy popełniają błędy w pisowni oraz mają problem z przyswajaniem i stosowaniem reguł ortograficznych.

Nauka ortografii może być ciekawa i zabawna - wystarczy zastosować odpowiednie metody. W czasie zajęć w naszym centrum dzieci są aktywne, grają, bawią się, uczą się w ruchu. Wykorzystujemy nowoczesne metody, stale poszukujemy nowych rozwiązań, by wspomóc każde dziecko w opanowaniu prawidłowej pisowni.


jak działamy

 • Dzieci uczą się poprzez praktyczne działanie.
 • Łączymy naukę z zabawą.
 • Stosujemy mnemotechniki ułatwiające zapamiętywanie reguł ortograficznych: metoda haków, mapy pamięci itp.
 • Uczymy polisensorycznie – angażowanie wszystkich zmysłów sprzyja tworzeniu skojarzeń i zwiększa efektywność uczenia.
 • Prowadzimy ćwiczenia funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, dotykowo-kinestetycznych - działamy w ten sposób na przyczyny trudności, a nie tylko na objawy.
 • Dzieci pracują w małej grupie pod okiem wykwalifikowanego i doświadczonego pedagoga.


zajęcia grupowe

35 zł / os

45 min


Powrót do oferty

Pierwszak na medal – przygotowanie do nauki w szkole


Obserwacje wskazują, że wiele dzieci rozpoczynających naukę w szkole nie osiągnęło gotowości szkolnej, czyli takiego rozwoju funkcji słuchowych, wzrokowych i motorycznych, który pozwalałby na bezproblemowe nabywanie umiejętności czytania i pisania.

Czas tzw. adaptacji w klasie pierwszej oraz przygotowanie do nauki czytania i pisania okazują się często zbyt krótkie. Nieosiągnięcie dojrzałości szkolnej powoduje, że nauka jest dla dzieci zbyt trudna, a stawiane wymagania za wysokie. Szybko pojawiają się niepowodzenia szkolne, a wraz z nimi zniechęcenie i utrata motywacji do dalszej nauki.

Poprzez odpowiednie działania możemy skutecznie przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole. Mamy wpływ na rozwój naszego dziecka oraz jego karierę szkolną.

W Logo-Spektrum organizujemy zajęcia dla dzieci 5-6-letnich, których celem jest wypracowanie umiejętności leżących u podłoża czynności czytania i pisania, rozwijanie gotowości szkolnej oraz minimalizowanie ryzyka dysleksji.


jak działamy

 • Zajęcia prowadzone są w małej grupie.
 • W atmosferze zabawy dzieci trenują umiejętności przydatne w szkole. Prowadzone ćwiczenia mają na celu stymuluję percepcji słuchowej, wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także rozwijanie pamięci, koncentracji uwagi oraz sprawności manualnych w tym grafomotorycznych.
 • Jednocześnie wprowadzamy wczesną naukę czytania, która, jak wykazały badania, ma wysoce korzystny wpływ na rozwój intelektualny i językowy dziecka, w tym na kształtowanie prawidłowej artykulacji.
 • W czasie zajęć obserwujemy dzieci, rozwijamy ich mocne strony, ale także wychwytujemy wszelkie nieprawidłowości rozwojowe po to, by w porę na na nie zareagować.zajęcia grupowe - maks 6 osób

35 zł / os

45 min


Powrót do oferty

zajęcia ogólnorozwojowe dla niemowląt i małych dzieci


Prowadzimy ogólnorozwojowe zajęcia dla niemowląt i małych dzieci.

Zajęcia mają na celu stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez zabawę oraz budowanie więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicem.


Pracujemy w dwóch grupach wiekowych:

Senso-Zabawy: 8 m-c – 2 lata

Bystry maluch: 2 – 4 lata


Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego pedagoga, specjalistę od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W zajęciach młodszej grupy uczestniczą rodzice wraz ze swoimi pociechami. Podczas zajęć wspólnie bawimy się, baraszkujemy, ruszamy, tańczymy, śpiewamy, malujemy, lepimy. To wspólny czas pełen radości i zabawy.

Wykorzystujemy elementy wielu metod wspierających rozwój dziecka: metoda Weroniki Sherborne, metoda Marii Montessori, integracja sensoryczna, gimnastyka mózgu Dennisona, pedagogika zabawy, program wspomagający komunikację Knill'ów i wiele innych.

Radosne zabawy angażujące wszystkie zmysły dziecka wpływają na rozwój ruchowy, poznawczy i językowy. Szczególne znaczenie mają ćwiczenia motoryki małej (ręki) i manipulacji, która stanowi podstawę rozwoju intelektualnego oraz mowy. Stymulujemy percepcję wzrokową i słuchową. Uczymy współżycia w grupie rówieśniczej, komunikowania się i wyrażania swoich emocji.

Podczas zajęć obserwujemy dzieci, wzmacniamy ich mocne strony, ale też wychwytujemy wszelkie nieprawidłowości rozwojowe po to, by w porę im zaradzić.korzyści dla dziecka

 • harmonijny i wszechstronny rozwój;
 • przyspieszenie rozwoju poznawczego;
 • stymulacja percepcji wzrokowej i słuchowej – funkcji odpowiadających w przyszłości za opanowanie umiejętności czytania i pisania;
 • sprawniejsza koordynacja ruchowa oraz wzrokowo-ruchowa;
 • rozwój mowy;
 • lepsze rozumienie poleceń;
 • rozwój sprawności manualnych;
 • wzrost koncentracji uwagi;
 • rozwój kompetencji społecznych – dzieci staję się bardziej śmiałe, otwarte, czują się pewniej w większej grupie;
 • łatwiejsza adaptacja w żłobku lub przedszkolu;
 • pogłębienie relacji z rodzicem poprzez wspólną zabawę i spędzanie razem czasu.

Korzyści dla rodzica

 • zdobywanie wiedzy na temat rozwoju psychoruchowego dziecka;
 • poznanie ciekawych zabaw edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i etapu rozwojowego dziecka;
 • kontakt z innymi rodzicami, wymiana doświadczeń;
 • konsultacje z pedagogiem;
 • radosne chwile z dzieckiem podczas wspólnych, inspirujących zabaw.

zajęcia grupowe

35 zł / os jednorazowo
30 zł / os przy płatności za cały miesiąc z góry

45 min


Powrót do oferty

rehabilitacja głosu


Rehabilitacja głosu przeznaczona jest dla osób pracujących głosem oraz pacjentów cierpiących na przewlekłe chrypki o podłożu organicznym lub czynnościowym. Zajęcia mogą mieć charakter spotkań indywidualnych – ich liczbę i częstotliwość dobiera się do potrzeb każdego pacjenta lub grupowych – cykl min. 10-ciu spotkań. Ćwiczenia profilaktyczno-rehabilitacyjne obejmują naukę prawidłowego oddychania, fonacji, artykulacji.

Przyczyny zaburzeń głosu są najczęściej związane z nieprawidłową emisją głosu, która wtórnie może prowadzić do zmian organicznych w krtani: guzki głosowe, niedomykalność lub obrzęki strun głosowych itp. Terapia ma na celu wyeliminowanie przyczyn powodujących zaburzenia głosu, naukę właściwej emisji oraz przywrócenie komfortu mówienia.


Praca głosem wymaga nabycia niezbędnych nawyków oddechowych.

Piersiowo-brzuszny tor oddychania jest optymalny dla prawidłowego działania narządu głosu. Na początku rehabilitacji dokonuje się oceny sposobu oddychania pacjenta, a następnie zaleca się wykonywanie ćwiczeń oddechowych. Mają one na celu zwiększenie pojemności płuc, naukę ekonomicznego zużywania powietrza w czasie fonacji oraz wzmocnienie grup mięśniowych biorących udział w oddychaniu.

Ćwiczenia fonacyjne polegają na ustaleniu właściwej dla danej osoby wysokości głosu, przy której fonacja i mówienie są swobodne i pozbawione wysiłku, wyrabianiu umiejętności modulowania wysokości głosu oraz jego natężenia. Bardzo duże znaczenie ma nauka wykorzystywania rezonatorów w czasie mówienia, dzięki którym dźwięk wytwarzany w krtani ulega wzmocnieniu.

Ćwiczenia artykulacyjne mają za zadanie wyrobienie wyrazistości artykulacji głosek, zwolnienie tempa mowy oraz uzyskanie koordynacji fonacyjno-artykulacyjno-oddechowej.


Pamiętaj, nieleczona chrypka może prowadzić do trwałych zmian w obrębie narządu głosu oraz uniemożliwić wykonywanie pracy zawodowej. Dlatego nie zwlekaj z podjęciem rehabilitacji.


zajęcia indywidulane lub grupowe - maks. 5 osób

indywidualne 80 zł
grupowe 45 zł / os

45 min


Powrót do oferty

zespół


Katarzyna Matyasik

neurologopeda
pedagog specjalny

Dominika Otręba-Zarucka

terapeuta SI
psycholog

Daria Hajduk

terapeuta SI
psycholog

Marta Suchta

terapeuta SI
psycholog

Marcela Szymańska

pedagog
logopeda
nauczyciel wczesnoszkolny

Małgorzata Kremza

terapeuta ręki
pedagog specjalny
trener umiejętności społecznych

Małgorzata Król

pedagog
psychoterapeuta
trener umiejętności społecznych

Ewa Lipkowska

pedagog

Monika Ściebura

pedagog
muzykoterapeuta

katarzyna matyasik

Od kilkunastu lat prowadzę terapię zaburzeń mowy o różnym podłożu. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi o nieprawidłowym rozwoju psychoruchowym, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z dysleksją, autyzmem, zespołem Aspergera, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym oraz zespołem Downa.

Największe znaczenie ma dla mnie efektywność prowadzonych działań. Śledzę nowinki dotyczące terapii i staram się je wdrażać do własnej praktyki czyniąc ją coraz bardziej skuteczną. Uzyskanie certyfikatu w zakresie Terapii Sensomotorycznej oraz poszerzenie zakresu działań o Metodę Warnkego istotnie podniosło jakość pracy logopedycznej i pedagogicznej.

Znajomość różnorodnych metod terapii sprawia, że mogę łatwiej dopasowywać je do potrzeb każdego dziecka oraz usprawniać sfery, które pozostają w bliskim kontakcie z mową.

Na co dzień współpracuję z wieloma specjalistami, bo wiem, że tylko całościowe spojrzenie na dziecko oraz kompleksowe działanie przynosi efekty. Dbam o to, aby terapia dziecka przebiegała w atrakcyjny sposób. Wyznaje zasadę, że tylko praca w bliskim kontakcie z rodzicami może przynieść oczekiwane skutki. Traktuję rodziców jako moich partnerów, którzy najlepiej znają swoje dziecko i mają na nie największy wpływ.


Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując przez wiele lat ze Stowarzyszeniem Handicap we Wrocławiu, Milickim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz Szkołą Integracyjną w Trzebnicy, w której do dziś wspomagam dzieci z dysleksją oraz różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Od 10 lat prowadzę Gabinet Logopedyczny. Ponadto organizuję szkolenia dla rodziców i nauczycieli dotyczące wspomagania rozwoju dziecka.

W trosce o wysoki standard prowadzonej terapii logopedycznej i pedagogicznej stale podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i warsztatach poświęconych tematyce logopedycznej, neurorozwojowej i pedagogicznej. Szczególne znaczenie dla rozwoju zawodowego miały superwizje pod kierunkiem dr Magdaleny Grycman w zakresie alternatywnych metod komunikacji.

Każdy, nawet najmniejszy, sukces moich podopiecznych dostarcza mi wiele radości i zawodowej satysfakcji.


Powrót do zakładki "Zespół"

dominika otręba-zarucka

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim i od tamtego czasu nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach. Od 4 lat jestem certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako wolontariusz z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, jak również podczas pracy w Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, gdzie aktualnie prowadzę zajęcia psychologiczne i terapię Integracji Sensorycznej. Specjalizuję się w pracy z dziećmi z autyzmem i ADHD. Prywatnie jestem ogromnym melomanem i mamą rozbrykanej 2-latki.


Powrót do zakładki "Zespół"

Małgorzata Kremza

Ukończyłam studia z zakresu pedagogiki terapeutycznej z oligofrenopedagogiką na Uniwersytecie Opolskim. Jestem także terapeutą zajęciowym, terapeutą ręki, trenerem umiejętności społecznych oraz instruktorem zajęć arteterapeutycznych. Obecnie kończę studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Od ponad 10 lat pracuję w Warsztacie Terapii Zajęciowej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami. Od kilku lat pracuję także z dziećmi z różnego rodzaju trudnościami prowadząc zajęcia z terapii pedagogicznej oraz terapii ręki.

W swojej pracy czerpię z metod i technik arteterapeutycznych, gdyż rozwijają wyobraźnię, stymulują rozwój poznawczy, wspomagają rozwój manualny i dają wiele radości. Jestem zwolenniczką systemu edukacji przez ruch, który zapewnia rozwój dziecka w sferze fizycznej, psychicznej, a także społecznej. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem ruchu, muzyki, zabawy daje efekty i sprawia dzieciom radość. Najbardziej fascynuje mnie rozwój motoryczny i manualny, dlatego staram się zgłębiać wiedzę na ten temat uczestnicząc w kursach, szkoleniach i wykładach.

Czas wolny uwielbiam spędzać z rodziną, kocham świeże powietrze, ogród, góry, podróże i książki.


Powrót do zakładki "Zespół"

Marcela Szymańska

Ukończyłam studia z zakresu pedagogiki specjalnej oraz wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Wrocławskich uczelniach (UWr oraz DSW). W 2019 roku uzyskałam dyplom logopedy i rozpoczęłam pracę jako terapeuta mowy. Stale rozwijam i podnoszę swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach, kursach. Poszukuję nowych metod pracy ułatwiających naukę dzieciom z problemami.

Od zawsze wiedziałam, że będę pracować z dziećmi. Zaczęłam jako niania podczas studiów. Wybawiłam prawie wszystkie dzieci koleżanek, bo swoich jeszcze nie mam. Obecnie pracuję jako nauczyciel wspomagający w placówce ogólnodostępnej oraz prowadzę indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. W swojej pracy korzystam z wielu metod terapeutycznych oraz dydaktycznych m.in. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Psychomotoryka, Pedagogika Marii Montessori, programy Knilla, korzystam z alternatywnych metod komunikacji, prowadzę również terapię ręki.

Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję. Każdy, nawet najmniejszy, postęp to powód do radości. W dzieciach cenię ich otwartość, kreatywność, potrzebę ruchu. Każde zajęcia staram się przygotować tak, żeby były ciekawe, wesołe, a jednocześnie rozwijające.

Prywatnie jestem molem książkowym z niemałą domową biblioteczką. Często bywam na koncertach (tych mocnych). Uwielbiam przyrodę, chętnie spaceruje, jeżdżę rowerem oraz zdobywam górskie szczyty.


Powrót do zakładki "Zespół"

Daria Hajduk

Ukończyłam psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu I stopień czteroletnich studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo – behawioralnej oraz szkolenie Integracji Sensorycznej I i II stopnia.

Aktualnie pracuję jako psycholog oraz terapeuta integracji sensorycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebnicy, gdzie zajmuję się m.in. wykonywaniem diagnoz (m.in. potencjału intelektualnego, cech osobowości, zaburzeń i odchyleń rozwojowych, przetwarzania bodźców sensorycznych), prowadzeniem terapii psychologicznej oraz terapii integracji sensorycznej. Stale współpracuję z rodzicami, pedagogami i innymi specjalistami pracującymi w różnych obszarach diagnostyczno – terapeutycznych. Ponadto dotychczas swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Żmigrodzie, Centrum Terapii PROMITIS we Wrocławiu, Centrum Diagnostyczno – Terapeutyczno – Edukacyjnym PROGRESS w Oleśnicy oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogicznej w Miliczu.

Metody pracy, które preferuję i stosuję, zarówno w pracy z dziećmi, jak i osobami dorosłymi są ugruntowane przede wszystkim w podejściu poznawczo-behawioralnym. Terapia w ramach podejścia poznawczo – behawioralnego kierowana jest do osób cierpiących m.in. na zaburzenia lękowe (np. napady paniki, lęk przed wystąpieniami publicznymi), zaburzenia nastroju, zaburzenia psychotyczne i psychosomatyczne a także do osób mających problemy w relacjach z innymi oraz trudnościami życia codziennego. Obecnie moje zainteresowania zawodowe oscylują wokół struktury i funkcji rodziny oraz systemowego rozumienia problemu występującego u jednej osoby w rodzinie.

Systematycznie dokształcam się oraz doskonalę biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach poświęconych terapii poznawczo – behawioralnej, integracji sensorycznej oraz tematyce spektrum autyzmu i mutyzmu selektywnego. Systemowego myślenia oraz warsztatu uczę się uczestnicząc w kursie podstawowym terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

W pracy terapeutycznej kieruję się zasadą, że każdy może dokonać zmiany w oparciu o swoje mocne strony, eksperymentowanie z nowymi zachowaniami i sposobami myślenia. Głęboko wierzę, iż każdą sytuację kryzysu można wykorzystać jako źródło własnego, dalszego rozwoju.


Powrót do zakładki "Zespół"

Marta Suchta

Od 10 lat wspieram dzieci, rodziców i nauczycieli, jako psycholog w Szkole Podstawowej Nr 9 we Wrocławiu. Zawsze staram się patrzeć na problem wieloaspektowo, co prowokuje mnie do ciągłego rozwoju i poszukiwania nowych metod i narzędzi pracy. Jako psychoterapeuta wykorzystuję podejście systemowe, do czego uprawnia mnie certyfikat Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Specjalizuję się w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, z ADHD, dysfazją rozwojową, ze specyficznymi trudnościami w nauce, wykazującymi zaburzenia w obszarach percepcyjnych. Pracuję metodami terapii Biofeedbeck i RehaCom. W 2018 roku zostałam certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej II stopnia.

W działaniach terapeutycznych wykorzystuję także Terapię neurotaktylną dr Swietłany Masgutowej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone, Kinezjologię Edukacyjną, a także elementy terapii ręki. Zajęcia zawsze szyję na miarę dziecka.

Bardzo ważnym obszarem edukacji jest dla mnie kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów, czego uczę dzieci między innymi podczas zajęć rozwijających myślenie twórcze oraz edukacji twórczej. Jestem również trenerem w międzynarodowym programie Destination Imagination.

W czasie wolnym chwytam wiatr w żagle i zarażam pasją żeglarstwa.


Powrót do zakładki "Zespół"

Małgorzata Król

Jestem pedagogiem oraz psychoterapeutą. Swoje kompetencje i umiejętności terapeutyczne rozwijałam w ramach: studiowania Poradnictwa na Uniwersytecie Wrocławskim, 4 - letniej Szkoły Psychoterapii Integratywnej, Szkoły Pomocy Psychologicznej (Ośrodek Edukacji Psychologicznej), szkolenia NEST (New Expierence Sourvivior of Trauma), warsztatów dotyczących ISTDP ( Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Psychodynamicznej) oraz szkolenia trenerskiego ART- Treningu Zastępowania Agresji (trening umiejętności społecznych, kontroli złości, wnioskowania moralnego).

Na co dzień pracuję jako pedagog, psychoterapeuta, a w Logo-Spektrum prowadzę Trening Umiejętności Społecznych.

W wolnych chwilach towarzyszy mi muzyka – śpiewam dzieciom i nie tylko (propaguję akcję „Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato"), uczę się rysować (sketnoting), a także teoretycznie i praktycznie zgłębiam elementy terapeutycznej pracy z ciałem (m.in. TRE).

Przede wszystkim jednak jestem mamą dwóch chłopców - a to jest obszar nieustannych poszukiwań, edukacji oraz pracy nad sobą.


Powrót do zakładki "Zespół"

Ewa Lipkowska

Z wykształcenia jestem pedagogiem oraz pedagogiem specjalnym – terapeutą. Należę do grona tych szczęśliwych osób, których pasje związane są z pracą zawodową. Od 20 lat towarzyszę dzieciom i młodzieży w rozwoju – prowadzę zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne oraz terapeutyczne, w których łączę wiele metod i technik terapii pedagogicznej i psychologicznej. Moje motto pracy zawodowej zawiera się w czterech słowach – terapia – zabawa – nauka – rozwój.

Praca z dziećmi daje mi ogromną radość i satysfakcję - nieustannie poszukuję nowych rozwiązań, więc stale podnoszę swoje kwalifikacje.

W wolnym czasie biegam, słucham muzyki, wędruję po górach oraz kibicuję poczynaniom piłkarskim moich synów.


Powrót do zakładki "Zespół"

Monika Ściebura

Moje życiowe pasje można streścić w trzech słowach: Dzieci, Terapia i Muzyka. Z wykształcenia jestem nauczycielem wczesnoszkolnym z języka angielskiego oraz terapeutą pedagogicznym.

Aktualnie studiuję muzykoterapię na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, co stanowi połączenie moich zainteresowań. Prowadząc zajęcia muzykoterapeutyczne staram się rozbudzać w dzieciach to, co jest uśpione i wyciszać to, co jest w ich funkcjonowaniu zbyt głośne.

Do współpracy zawsze zapraszam rodziców, bo poczucie bezpieczeństwa dziecka jest gwarantem powodzenia w terapii.


Powrót do zakładki "Zespół"

cennik


ZAJĘCIA

CZAS

CENA


Konsultacja / Diagnoza logopedyczna

60 min

120 zł


Diagnoza neurologopedyczna

60 min

120 zł


Terapia logopedyczna

45 min
30 min

80 zł
60 zł


Diagnostyka metodą Warnkego z omówieniem wyników + raport pisemny

60 min

150 zł


Diagnoza trudności szkolnych / dysleksji

120-150 min

270 zł


Badanie gotowości szkolnej + pisemna opinia

120-150 min

250 zł


Integracja sensoryczna - diagnoza (Test-SCSIT) z omówieniem wyników

3 spotkania po 60 min

280 zł


Integracja sensoryczna - terapia

50 min

80 zł


Terapia trudności szkolnych i dysleksji z wykorzystaniem metody Warnkego i sensomotoryki

45 min

80 zł


Techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania

60 min - zajęcia grupowe

45 zł / os


Trening umiejętności społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera

75 min - zajęcia grupowe

55 zł / os


Indywidualna terapia dla dzieci z Zespołem Aspergera

45 min

80 zł


Trening umiejętności społecznych dla dzieci przedszkolnych i szkolnych

60 min - zajęcia grupowe

50 zł / os


Grafomotoryka

45 min - zajęcia grupowe

35 zł / os


Zabawy z ortografią

45 min - zajęcia grupowe

35 zł /os


Zabawy z matematyką

45 min - zajęcia grupowe

35 zł /os


Pierwszak na medal – przygotowanie do szkoły, profilaktyka trudności szkolnych

45 min - zajęcia grupowe

35 zł / os


Zajęcia ogólnorozwojowe dla niemowląt i małych dzieci

45 min - zajęcia grupowe 8m-2 r.ż.
45 min - zajęcia grupowe 2-4 lata
przy płatności z góry za cały miesiąc

35 zł / os
35 zł / os
30 zł / os


Muzykoterapia

45 min - zajęcia indywidualne
45 min - zajęcia grupowe

60 zł / os
40 zł


Rehabilitacja głosu

45 min - indywidualne
45 min - zajęcia grupowe

80 zł
45 zł / osPobierz cennik w wersji PDF

Regulamin zajęć indywidualnych Regulamin zajęć grupowych Regulamin SI


Galeria

gabinet logopedyczny

zajęcia ogólnorozwojowe dla niemowląt

Pierwszak na medal

sala dydaktyczna

w budowie

szkolenia

SMART BABY

Tychy

SMART BABY

Szklarska Poręba

SMART BABY

Bełchatów

SMART BABY

Wrocław

SMART BABY

Trzebnica

SMART BABY

Wrocław

szkolenia


Organizujemy szkolenia i wykłady dla rodziców i nauczycieli.
Szkolenia odbywają się w Logo-Spektrum lub na zaproszenie w placówkach oświatowych (szkoły przedszkola, żłobki).
Aktualnie mamy w ofercie trzy szkolenia. Przygotowujemy również szkolenia i wykłady na zamówienie według potrzeb danej placówki.


 • Dziecko z zaburzeniami mowy - funkcjonowanie w szkole i przedszkolu.czytaj więcej

 • Dziecko z zespołem Aspergera - wspomaganie w szkole i w domu. czytaj więcej

 • Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - wspomaganie w przedszkolu i w domu. czytaj więcej

 • SMART BABY
  Jak wspomagać rozwój ruchowy, intelektualny i językowy dziecka 0-5 roku życia. czytaj więcej

 • Emisja i higiena głosu - warsztaty dla nauczycieli. czytaj więcej


INFORMACJA DLA KLIENTÓW O ZAKRESIE ZEBRANYCH I PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH


W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. „RODO”. W związku z tym chcemy Państwa poinformować, w jaki sposób przetwarzamy oraz zabezpieczamy Państwa dane osobowe.

Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Podczas rejestracji telefonicznej lub mailowej, pierwszej wizyty lub podczas pierwszych zajęć podajecie Państwo swoje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka. Akceptując regulamin obowiązujący w naszej Firmie wyrażacie zgodę na ich przetwarzanie.

Dlaczego przekazujemy tę informację?

25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO (GDPR), czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Z tego powodu przesyłamy Państwu szereg dodatkowych informacji dotyczących sposobu przetwarzania Państwa danych oraz Państwa praw z tym związanych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Aby skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych możecie Państwo wysłać e-mail na adres: logospektrum.trzebnica@gmail.com lub tradycyjny list na adres:
Gabinet Logopedyczny
Katarzyna Matyasik
ul. Św. Jadwigi 25a
55-100 Trzebnica

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe podane podczas rejestracji telefonicznej lub mailowej, pierwszej wizyty diagnostycznej lub podczas pierwszych zajęć są przetwarzane przez Firmę Gabinet Logopedyczny Katarzyna Matyasik (z siedzibą w Trzebnicy) i wykorzystywane w celu prowadzenia ewidencji klientów, wystawiania i przesyłania faktur za dokonywane wpłaty oraz do przekazywania drogą elektroniczną lub telefoniczną bieżących informacji dot. planowanych wizyt,zajęć bądź szkoleń. Dane na temat dziecka zbierane podczas wywiadu służą do przeprowadzenia rzetelnej diagnozy oraz do zaplanowania i prowadzenia terapii. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług przez Gabinet Logopedyczny oraz Logo-Spektrum.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Przepisy prawa obligują nas do nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Z tego powodu udostępniamy Państwa dane osobowe dla Biura Rachunkowego Sigma (z siedzibą w Trzebnicy, ul. Kościelna 8/3 ) - w zakresie niezbędnym do obsługi rachunkowej i fiskalnej. Państwa dane udostępniamy również wszystkim instytucjom państwowym upoważnionym do kontroli prowadzonej przez nas działalności (na podstawie odrębnych przepisów, na ich wyraźne żądanie).

Czy udostępnianie nam swoich danych osobowych jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Państwo tylko tych danych, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia naszych usług (diagnoza, terapia, zajęcia, rachunkowość). Jeśli z jakiegoś powodu nie zechcą Państwo podać niezbędnych danych, świadczenie usług nie będzie możliwe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Jakie prawa przysługują Państwu w zakresie przetwarzanych danych?

Nasza Firma gwarantuje Państwu spełnienie wszystkich praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich bądź ich usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia ich oraz niepodlegania profilowaniu. Mają Państwo prawo wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Uprawnienia te można wykonać, gdy:
- zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe bądź niekompletne;
- Państwa dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane (chyba, że ich dalsze przetwarzanie wynika z obowiązku prawnego nałożonego na Firmę przez odrębne przepisy np. podatkowe);
- Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych?

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Administratora Danych Osobowych (logospektrum.trzebnica@gmail.com) spod adresu, którego zgoda dotyczy. Wycofanie zgody skutkuje trwałym usunięciem Państwa danych.

Jak zabezpieczamy dokumentację?

Wszystkie dokumenty zawierające dane osobowe są przechowywane w miejscu, do którego nikt poza osobami upoważnionymi nie ma dostępu. Dane w formie elektronicznej są również zabezpieczone hasłami dostępu. Gdy dostęp do zawartych w dokumentach informacji przestaje być niezbędny do świadczenia usług, dane są trwale niszczone w obecności Administratora Danych Osobowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

W celu tzw. rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Firma zobowiązana jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań fiskalnych bądź prawnych oraz umożliwienia kontroli ich spełnienia przez upoważnione do tego organy państwowe.

Informacja o profilowaniu

Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani.

Informacja o udostępnianiu danych organizacjom międzynarodowym

Państwa dane nie będą udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych udzielamy również telefonicznie: 605606882.


Z POWAŻANIEM

Katarzyna Matyasik


Kontakt

Logo-Spektrum
ul. Św. Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica

Gabinet logopedyczny
ul. Św. Jadwigi 25a
55-100 Trzebnica

logospektrum.trzebnica@gmail.com

tel. 605 606 882

nr rachunku bankowego
50 1020 5297 0000 1802 0234 0354

Zapraszam do odwiedzenia
i polubienia naszego profilu na FB